top of page

Powstanie naszej zagrody było możliwe dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja pn. Podjęcie działaności gospodarczej w zakresie rekreacji i wypoczynku oraz zooerapii na farmie aplak, mająca na celu: Podjęcie działaności gospodarczej, stworzenie dochodu dla Wnioskodawcy i utworzenie miejsca pracy na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

flag_yellow_low_Easy-Resize.com.jpg
Leader_Easy-Resize.com.jpg
Unknown-5_Easy-Resize.com.jpg
PROW-2014-2020-logo-kolor_Easy-Resize.com.jpg
Pusta strona: Witaj
bottom of page